Wat te doen bij schade?

Bent u net betrokken bij een auto-ongeval met materiële schade? Verzamel dan eerst zoveel mogelijk feitelijke gegevens: foto’s, krijt-aantekeningen op het asfalt, getuigenverklaringen … Die kunnen aantonen wat de situatie en uw positie op het moment van het ongeval was, en dat kan belangrijk zijn bij eventuele betwisting. Noteer ook de nummerplaat van de partij met wie u in botsing kwam. Belangrijke info is verder de identiteit van deze persoon en zijn of haar verzekeringsmaatschappij.

Samen vult u het Europees aanrijdingsformulier zo nauwkeurig mogelijk in. Hierop vinkt u de juiste vakjes aan en schetst u de omstandigheden zo gedetailleerd mogelijk. Ook vermeldt u eventuele getuigen.

Ondertekent u dit formulier? Dan betekent het dat u akkoord gaat met alle info die erop staat. Gaat u niet akkoord, dan ondertekent u het formulier niet maar voegt u wel zoveel mogelijk opmerkingen toe. Verder is het mogelijk ieder een eigen schets te maken.

Schade zonder derden

Bent enkel uzelf betrokken, ook dan vult u best een aanrijdingsformulier in. Daarop noteert u de datum, de omstandigheden en plaats van het auto-ongeval. Daarnaast vult u in of de politie een pv heeft opgemaakt en of uw voertuig is weggesleept.