Wat is de bedoeling van het beleggersprofiel?

Het beleggersprofiel geeft aan welk risico u wilt en kunt nemen met uw beleggingen:

  • het risico dat u wilt nemen hangt onder meer af van uw bereidheid om tussentijdse verliezen te incasseren;
  • het risico dat u kunt nemen hangt onder meer af van de grootte van uw portefeuille, uw inkomen, uw spaarcapaciteit en uw kennis en ervaring als belegger.

Bij de analyses, beleggingsadviezen en adviezen tot herschikking van de portefeuille gaat de bank uit van het beleggersprofiel dat u bepaald hebt voor uw contract.

Het beleggersprofiel is de hoeksteen van ons advies. Het is daarom belangrijk dat het profiel te allen tijde uw persoonlijke risicodraagkracht en risicobereidheid weerspiegelt. Wijzigt uw persoonlijke situatie? Dan raden wij u sterk aan om ook uw beleggersprofiel te herbekijken. Belangrijke wijzigingen zijn bijvoorbeeld pensionering, de kinderen die het ouderlijk nest verlaten, echtscheiding of erfenis.

De bank zal sowieso het initiatief nemen om uw beleggersprofiel regelmatig tegen het licht te houden. Daarom heeft zij voor elk profiel een geldigheidsduur bepaald:

  • conservatieve profielen vervallen na 8 jaar;
  • defensieve en neutrale profielen vervallen na 5 jaar;
  • dynamische en agressieve profielen vervallen na 5 jaar.