Is een tijdelijke overlijdensverzekering met vast kapitaal fiscaal aftrekbaar?

Uw tijdelijke overlijdensverzekering is onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar, bijvoorbeeld als de belastingplichtige ook de verzekeringnemer en de verzekerde is. Zo zijn de premies voor 30% aftrekbaar in het kader van het langetermijnsparen. U moet die overlijdensverzekering ook vóór uw 65 jaar aangaan en uw echtgenoot of een familielid tot de tweede graad als begunstigde aangesteld hebben.